Verkiezingsprogramma 2022-2026
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

WATERLAND: SOCIAAL, SPORTIEF EN GROEN

Waterland is prachtig om te wonen, te werken en te recreëren. En Waterlanders zijn actieve bewoners, die elkaar helpen, van alles organiseren en goed weten wat ze willen. En wij willen een sociale gemeente, waarin iedereen meetelt: jong en oud, arm en rijk. We komen ook op voor hen die dat niet zelf kunnen, zodat iedereen kan meedoen. De PvdA Waterland strijdt als eerste voor onze waarden, waarin sociaal bouwen en een goede zorg voor iedereen bovenaan staat. We vinden sport belangrijk voor gezondheid en sociale cohesie. Laten we op een sportieve manier met elkaar omgaan om dit allemaal te bereiken.

En als het niet lukt een baan te vinden, dan willen we dat de gemeente helpt via een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Ook vinden wij dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Waterland laat niemand in de steek en we geven niemand ooit op. Als je je baan verliest of ziek wordt, of als er thuis moeilijkheden zijn waardoor het niet lukt op school, moet er steun zijn en een sociaal vangnet. Hierbij gaan we uit van wat iemand wil en kan. Wij geven de professionals in zorg en onderwijs de ruimte die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en gaan uit van hun expertise. Hierbij geldt: controle is goed, maar vertrouwen is beter.

Wij willen Waterland ook mooi, open en groen houden met onze prachtige, historische kernen en ons groene open landschap, het karakteristieke veenweidegebied. Voor de toekomst van de kinderen nemen we onze verantwoordelijkheid in de klimaatverbetering. We zetten we ons ook in voor behoud en bescherming van natuur en landschap. Dit doen we door het vergroten van de biodiversiteit, dus door de leefomstandigheden voor planten en dieren te verbeteren.

Daarnaast willen wij nog meer samen met de Waterlanders het beleid vormgeven via een beeldvormende raad. Dit is een derde raadsbijeenkomst voorafgaand aan de voorbereidende raad en besluitvormende raad, die er nu zijn. Op zo’n beeldvormende raad nodigen we bewoners, experts en andere betrokkenen uit om hun mening te geven. Dit geeft de raadsleden veel extra informatie voor besluitvorming en verhoogt de betrokkenheid van bewoners. Dit vindt de PvdA  Waterland een belangrijk punt en daarom starten we hiermee.

v.l.n.r.  nr4. Jelmer Stolk, nr 5. Symen Steege, nr 1. Petra van Lint, nr 2. Henk van Berkum, nr 3. Alexander Kaars

 

 

Onze plannen voor:

1

1. Bestuur: hoe krijgen we ons bestuur daadkrachtiger?

De wereld verandert en de manier waarop wij besturen moet daarin mee.

Ons plan
2

2. Sociaal domein: hoe houden we de zorg goed en ook betaalbaar?

Wij willen een sociale gemeente: iedereen telt mee. De zorg moet daarom goed en betaalbaar blijven.

Ons plan
3

3. Wonen en bouwen: hoe krijgen we meer sociale woningen in Nederland?

Wij strijden voor een sociale gemeente met woningen voor iedereen.

Ons plan
4

4. Groen: bouwen maar het open landschap behouden

Wij zijn trots op de schoonheid van het Waterlandse landschap en doen er alles aan om dat te behouden.

Ons plan
5

5. Duurzaamheid: hoe bouw je een groene, klimaat-neutrale gemeente?

Wij willen op de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Samen maken wij Waterland groen.

Ons plan
6

6. Sport: brengt mensen samen, het maakt teamgeest en houdt ons gezond

Wij vinden sport belangrijk en zien investeringen in sport als een verrijking voor alle Waterlanders.

Ons plan
7

7. Cultuur: meer genieten van kunst en cultuur

Kunst maakt ontmoetingsplekken, waar mensen sociaal samenkomen. We willen samen met alle Waterlanders meer van die plekken creëren. 

Ons plan
8

8. Kleinschalige recreatie en toerisme

Waterland is uniek vanwege het karakteristieke veenweidelandschap, het vele water en de prachtige oude kernen. Dat moeten we koesteren. Het toverwoord bij toerisme is wat ons betreft kleinschaligheid.

Ons plan
9

9. Mobiliteit

Samen met bewoners maken wij Waterland weer veilig en leefbaar te maken.

Ons plan
10

10. Werk en economie

Wij stimuleren lokale en sociale ondernemers in Waterland.

Ons plan
11

11. Jeugd en onderwijs

Wij willen dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot sociale, verantwoordelijke en zelfredzame burgers.

Ons plan
12

12. Leefbaarheid

Wij maken ons hard voor de kernraden, waarbij de gemeente een betrouwbare en duidelijke partner is.

Ons plan
13

13. Financiën: Hoe gaan we om met de gemeentelijke financiën?

Wij staan voor een behoedzaam financieel beleid.

Ons plan
14

14. Samenwerking met GroenLinks

In Waterland trekken wij al langer samen op met onze bondgenoot voor een duurzame en sociale toekomst.

Ons plan

Deel dit