Raadsleden

Petra van Lint

Petra van Lint

Fractievoorzitter, raadslid

Ruimtelijke ordening: wonen en bouwen / huisvesting, Sport en sporthal, Invulling openbare ruimte, Verkeer Ilpendam, Dijkversterking Uitdam
Henk van Berkum

Henk van Berkum

Raadslid

1. Zorg en Welzijn 2. Duurzaamheid, milieu, energietransitie 3. Verkeer, 4. Veiligheid, 5. Onderhoud openbare ruimte. Kern: Broek in Waterland.