Standpunten

Zoeken

1. Besturen

Hoe krijgen we ons bestuur daadkrachtiger?

Lees verder

10. Werk en economie

Wat is er nodig bij de groei van het thuiswerken?

Lees verder

11. Jeugd en onderwijs

Hoe verbeteren we de regierol van de gemeente?

Lees verder

12. Leefbaarheid

Hoe houden we het leefbaar in alle kernen?

Lees verder

13. Financiën

Wij staan voor een behoedzaam financieel beleid.

Lees verder

14. Samenwerking met Groen Links

Duurzaam en Sociaal

Lees verder

2. Sociaal domein

Hoe houden we de zorg goed en ook betaalbaar?

Lees verder

3. Wonen en bouwen

Hoe krijgen we meer sociale woningen in Nederland?

Lees verder

4. Groen landschap

Bouwen maar het open landschap behouden!

Lees verder

5. Duurzaamheid

Hoe bouw je een groene, klimaat-neutrale gemeente?

Lees verder

6. Sport

Sport brengt mensen samen, maakt teamgeest en houdt ons gezond.

Lees verder

7. Cultuur

Hoe zorgen we dat Waterlanders meer kunnen genieten van kunst en cultuur?

Lees verder

8. Kleinschalige recreatie en toerisme

Hoe houden we het toerisme kleinschalig?

Lees verder

9. Verkeer, mobiliteit

Hoe passen we alle vervoersmiddelen veilig op de weg?

Lees verder

Het hele verkiezingsprogramma ‘Waterland Sociaal, sportief en groen” 2022-2026

Waterland: Sociaal, Sportief en Groen

Lees verder